Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir   greengo 222x70
A A A

Już po raz jedenasty Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce zorganizował  17 września imprezę pn. „Kurpiowskie Targi Rolnicze”. Mimo niekorzystnej prognozy pogody zwiedzający i wystawcy dopisali.

Po raz dziewiąty w Bielicach rozstrzygnięto konkurs produktów regionalnych Miodowe Przysmaki Ziemi Sochaczewskie. Nagrody powędrowały do najlepszych gospodyń 10 września w Sochaczewie podczas Dożynek Powiatowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wypłaca rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie świń  w gospodarstwach objętych programem bioasekuracji. Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Od dnia 8.09.2017 r.  do dnia 12.09.2017r. roku można składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Dotyczy to zwierząt, których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca br. do 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku Rolnego, a z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego. Organizację i zadania będzie regulowała Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do trzech nowych Grup Fokusowych: