Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir    
A A A

I poziom - podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w  przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 1643)

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. poz. 1566 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski wystosował pismo do wszystkich Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Komisja Europejska przyjęła Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce, w której wymienia okręgi zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/60/WE oraz zobowiązuje Polskę do wyznaczenia okręgów zapowietrzonych i zagrożonych obejmujących co najmniej obszary wymienione w załączniku do przedmiotowej decyzji.

Rozporządzenie Nr 4/2016 powiatowego lekarza weterynarii w Łosicach z 12 września 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny mając na uwadze aktualną sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, uprzejmie informuje iż zgodnie  z decyzją wykonawczą komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków

W sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluję do Państwa, o to aby:

24 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 4 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia środków związanych  z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny.