Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir    
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie  w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował operację pn. „Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych”.

8 listopada w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce odbyła się już kolejna w tym roku konferencja zorganizowana przez pracowników siedleckiego Oddziału MODR. Jej temat brzmiał: „Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Sławomir Piotrowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

to tytuł konferencji zrealizowanej w dniu 24 października br. przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Październikowa (organizowana od 25 lat przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku) - Olimpiada Wiedzy Rolniczej składała się z dwóch etapów: pisemnego i finału w przeprowadzonego w formie ustnej.

18 października w siedzibie siedleckiego Oddziału MODR Warszawa odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, którą zorganizował Powiatowy Zespół Doradców Rolnych MODR Oddział Siedlce.

11 października 2017 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie i uhonorowanie laureatów wojewódzkiego etapu X Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Taki tytuł nosi projektu realizowany przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie  w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował operację pn.Zarządzanie gospodarstwem rolnym”. Partnerem operacji była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie. Celem głównym projektu było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

11 października br. w siedzibie siedleckiego Oddziału MODR, odbyła się  konferencja nt. „Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”.

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę października wszyscy zainteresowani kukurydzą spotykają się na polach w Skrzelewie na "Dniach kukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego".