Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy prowadzący chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk trzody chlewnej na terenach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Wnioski należy składać do 31 stycznia 2018 roku w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na budowę ogrodzenia chlewni lub utworzenie czy modernizację niecki dezynfekcyjnej powiązanej funkcjonalnie z chlewnią.

ARiMR może dofinansować maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na ww. inwestycję. Najwyższa kwota jaką można uzyskać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.

a) jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi

• od 300 do 800 sztuk - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,

• od 800 do 1200 sztuk - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

• powyżej 1200 sztuk - przyznaje się 2 punkty;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.

Obszary objęte wsparciem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce.

O pomoc mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, których siedziby stad znajdują się na obszarze wyznaczonym zgodnie z decyzją wykonawczą KE (nr 2017/2411 z dnia 20 grudnia 2017 r.), niezależnie od oznaczenia kolorystycznego na mapie zamieszczonej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Więcej informacji można uzyskać na stronie ARiMR http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Poradnik dla wnioskodawców

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/poddzialenie_5_1/Poradnik_dla_wnioskodawcow_5_1.pdf Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

OPR. Magdalena Malatyńska

Źródło : ARiMR