Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Szesnasta edycja konferencji pt. „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich” odbyła się w siedzibie MODR Oddział Poświętne w Płońsku pod koniec listopada br.

Uczestników konferencji, wykładowców oraz Tomasza Skorupskiego zastępcę dyrektora MODR Warszawa powitał Jarosław Grabowski - dyrektor MODR Oddział Poświętne w Płońsku. Przedstawienia założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, dokonał Andrzej Kaźmierski – dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii. Wykładowca doprecyzował definicję ustawy i zakres jej stosowania oraz szczegółowo omówił nową regułę kumulacji pomocy publicznej i procedury wyboru taryfy. Prezentacja Agnieszki Przesmyckiej z Ministerstwa Energii dotyczyła rozwoju klastrów energii w Polsce, a ściślej koncepcji ich funkcjonowania m.in. jako narzędzi rozwoju lokalnego.

Prelekcję na temat „Spółdzielnie energetyczne jako efektywny sposób zagospodarowania zasobów energetycznych” poprowadzili przedstawiciele Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Jarosław Wiśniewski zastępca dyrektora - oraz dr Ewelina Siuta główny specjalista. Prezentacja dotyczyła uwarunkowań rozwoju na obszarach wiejskich i legislacji obszaru OZE. Wykładowcy omówili tematykę wykorzystania potencjału OZE oraz inwestycji indywidualnych. Przedstawiciel firmy Twoja Energia sp. z o. o. – Łukasz Bartkiewicz w ramach tematu „Instalacje fotowoltaiczne w świetle przepisów nowej ustawy” zapoznał uczestników z ofertą firmy, prezentując przykładowe realizacje instalacji oraz możliwości minimalizacji kosztów energii. Dr Stanisław Pietruszko z Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, omówił możliwości dalszego rozwoju fotowoltaiki. Prezentację nt. „Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny jako platforma wspomagania transferu innowacji w odnawialnych źródłach energii na obszarach wiejskich i małych miast” przedstawiła Agata Sosińska – prezes Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wykładowczyni omówiła cele statutowe MPN-T, ich bieżącą realizację, jak również zaprosiła uczestników spotkania do współpracy. Konferencję zakończyła prezentacja Wiesława Wasilewskiego – prezesa firmy BIG-POL Fundusze Pomocowe pt. „Możliwości pozyskania dotacji dla instalacji OZE z PROW – dotacje w praktyce”. Prelegent omówił rodzaje inwestycji związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Przedstawił również nowe „ekoobowiązki” oraz interesujące innowacje w dziedzinie OZE. Podczas spotkania prelegenci wiele uwagi poświęcili kosztom energii oraz możliwościom korzystania z niej na obszarach zagrożonych przerwami w dostawach prądu.

Tekst: Jarosław Toruński

Zdjęcia Bożena Chądzyńska

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

__F O T O R E L A C J A__

 

  1. Jarosław Grabowski – dyrektor Oddziału Poświętne MODR otworzył konferencję
  2. Agnieszka Przesmycka z Ministerstwa Energii prezentowała klastry energii
  3. Uczestnicy konferencji
  4. Uczestnicy konferencji
  5. Dyskusję prowadzili: (od lewej) Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Energii i Ewelina Siuta z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  6. Łukasz Bartkiewicz przedstawiciel firmy Twoja Energia sp. z o. o. mówił o instalacjach fotowoltaicznych
  7. Wiesław Wasilewski – prezes firmy BIG-POL Fundusze Pomocowe – wskazywał możliwości pozyskania dotacji  dla instalacji OZE
  8. Agata Sosińska – prezes Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego –przekazała informacje na temat działalności Parku