Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Uprawy i Gleboznawstwa PIB Puławy oraz Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu serdecznie zapraszają w piątek 9 marca 2018 na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa roślin strączkowych ” realizowaną w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące znaczenia roślin strączkowych w płodozmianie, technologii ich uprawy, wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu trzody chlewnej. Poruszone będą też tematy dotyczące deficytu białka paszowego w Polsce oraz rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnika bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju. Na zakończenie konferencji zaprezentowane będą wyniki plonowania odmian roślin strączkowych na polu doświadczalnym MODR w 2017 roku.

Mamy nadzieję, że zagadnienia poruszane podczas konferencji pomogą rolnikom uprawiającym i przymierzających się do uprawy roślin strączkowych. Na spotkanie zapraszamy także zainteresowanych tematem mieszkańców regionu.

__P R O G R A M__

Janusz Sychowicz

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

MODR Oddział Poświętne w Płońsku