Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem z działania M16 "WSPÓŁPRACA" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na dodatkowe szkolenie, którego celem będzie omówienie:

Do 15.10.2016 r. można składać do biur powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumenty będzie można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

W związku ze szczególnie dotkliwą skutkami suszy oraz występujących lokalnie burz i huraganów, które powodują nie tylko niszczenie mienia, ale także w wielu przypadkach poważne szkody w uprawach rolnych.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego (kategorii elitarny lub kwalifikowany), mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie.