Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Inspekcja Weterynaryjna informuje o wykryciu kolejnych przypadków obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa mazowieckiego. Tym razem chorobę stwierdzono u dwóch padłych dzików w pobliżu miejscowości Zabuże gmina Sarnaki w powiecie łosickim, województwo mazowieckie.

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zawiadamia o wygaszeniu dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń w województwie mazowieckim.

Główny Lekarz Weterynarii potwierdza pojawienie się na terenie województwa mazowieckiego dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Od 3 listopada na terenie powiatu łosickiego służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzili poszukiwania padłych dzików.

18 października 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 1605).

I poziom - podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w  przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 1643)

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. poz. 1566 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski wystosował pismo do wszystkich Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Komisja Europejska przyjęła Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce, w której wymienia okręgi zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/60/WE oraz zobowiązuje Polskę do wyznaczenia okręgów zapowietrzonych i zagrożonych obejmujących co najmniej obszary wymienione w załączniku do przedmiotowej decyzji.

Rozporządzenie Nr 4/2016 powiatowego lekarza weterynarii w Łosicach z 12 września 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.