Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Ochrona pszczół – to się opłaca”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie jest partnerem Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze w Płońsku w realizacji operacji pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”. 

Dotkliwa susza dotknęła w tym roku wielu rolników i część z nich nie może wywiązać się z zawartych umów na dostawy produktów rolnych z przyczyn od nich niezależnych.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Olimpiada Wiedzy Rolniczej”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom, przystąpił do realizacji operacji „Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020.

16 września 2018 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka wspólnie ze starostwem powiatowym w Ostrołęce oraz prezydentem Ostrołęki zapraszają na Kurpiowskie Targi Rolnicze, nad którymi honorowy patronat objął wojewoda mazowiecki.

Komitet Organizacyjny przy Podlaskim Kole Pszczelarzy, Regionalny Związek Pszczelarzy w Siedlcach oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce serdecznie zapraszają wszystkich na Siedleckie Targi Miodu, które odbędą się 23 września br. na terenie przyległym do amfiteatru w Siedlcach (ul. Wiszniewskiego).

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku 22 października br.  organizuje XXVI Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 11 (początek godz. 10:00).

Zapraszamy do oglądania na naszej stronie (w rotatorze  po lewej stronie) cyklu sześciu filmów pod wspólnym tytułem „Rolniku, co zrobić aby zarobić”. Do zapoznania się z materiałem filmowym zachęcamy szczególnie właścicieli małych gospodarstw i rolników posiadających mniejsze możliwości finansowe.