Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Zarządzanie gospodarstwem rolnym”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W ramach operacji zostaną przeprowadzone szkolenia dla 3 grup odbiorców po 20 osób, łącznie 60 uczestników, w dniach 19, 21 i 26 września br. w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Płock ul. Zglenickiego 42 D. w Płocku. Szkolenia będą prowadzone metodą warsztatową, których celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej zarządzaniem gospodarstwem rolnym i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu ewidencjonowania zdarzeń zachodzących w gospodarstwie, ich prawidłowe dokumentowanie oraz wykorzystanie wyników w zarządzaniu i dalszym rozwoju gospodarstwa (szczegółowy program w załączeniu).

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, członków Mazowieckiej Izby Rolniczej, doradców, beneficjentów, wnioskodawców i osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy finansowej PROW 2014-2020 z powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.  Co najmniej połowę grupy docelowej projektu mają stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. Uczestnicy szkoleń mają zapewniony bezpłatny udział obejmujący: wykłady, warsztaty, materiały szkoleniowej wyżywienie. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje termin zgłoszenia oraz wiek uczestnika.

Zgłoszenia na wszystkie terminy szkoleń przyjmowane są do 11 września 2017 r.

W ramach operacji została opracowana i wydana broszura „Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie” w wersji papierowej i elektronicznej, która będzie bezpłatnym materiałem dydaktycznym pomocnym w zajęciach warsztatowych oraz praktycznym dokumentem wykorzystywanym w gospodarstwie rolnym.

Osoby zainteresowane szkoleniem lub broszurą proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR Oddział Płock, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, na terenie powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt:

Jadwiga Skibowska MODR Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24 268 60 89;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__D O  P O B R A N I A__