Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Co roku, na początku grudnia, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje spotkanie producentów zbóż.

Rozpoczął ją dr Tadeusz Oleksiak z IHAR PIB w Radzikowie wykładem pt. „Ocena postępu hodowlanego podstawowych zbóż uprawianych w Polsce”. Doktor omówił znaczenie całokształtu postępu biologicznego i ocenił efektywność hodowli roślin i nasiennictwa. Podkreślił ,że materiał siewny kwalifikowany i wybór odpowiedniej odmiany w uprawach rolniczych programuje plon na wysokim poziomie, co przy zachowaniu odpowiedniej staranności w czasie prowadzenia łanu, daje możliwość osiągnięcia dużej opłacalności.

Radosław Radulski przedstawił odmiany zbóż oraz innych roślin uprawnych z Hodowli Roślin Strzelce, charakteryzujące się głównie wysokim plonowaniem i dużą odpornością na czynniki stresowe.

„Efektywność, bezpieczeństwo i skuteczność środków ochrony roślin” to tytuł wystąpienia Wojciecha Zawalicha z firmy Innvigo, który zaprezentował konkurencyjne rozwiązania w ochronie chemicznej zbóż. Jacek Bąkowski z Agencji Nasiennej swoim wystąpieniem rozwiał wszelkie wątpliwości uczestników związane z odstępstwem rolnym po tegorocznych zmianach w tym zakresie.

Wyniki doświadczeń odmianowych zbóż z pola doświadczalnego w MODR Oddział Poświętne przedstawił Jacek Kalwa. Uprawiane na poletkach najnowsze odmiany o bardzo wysokim wskaźniku plonotwórczym oraz zastosowane najnowsze technologie ochrony i nawożenia oraz staranne prowadzenie upraw dały w tym roku bardzo dobry efekt końcowy. Specjalista przedstawił listę zalecanych odmian zbóż dla województwa mazowieckiego.

Ponadto przypomniał, że MODR Oddział Poświętne na polu doświadczalnym prezentuje m.in.: kolekcje odmian roślin rolniczych, doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, doświadczenia ze środkami ochrony roślin i doświadczenia nawozowe. Poletka służą transferowi osiągnięć nauki do praktyki rolniczej. Zaznaczył, że nasze pole doświadczalne to miejsce innowacji dostępne dla rolników cały rok.

W tym roku na konferencji gościliśmy 178 osób. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczestnikom. Dziękują firmom wspierającym konferencję: Innvigo Sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, Syngenta, IGP Polska Sp. z o.o. sp.k., Kucharscy Maszyny Rolnicze, Centrala Nasienna Warszawa.

F O T O R E L A C J A__

Podpisy pod zdjęciami

  1.  Jarosław Grabowski dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku MODR powitał uczestników i sponsorów spotkania
  2. dr Tadeusz Oleksiak –IHAR podkreślił znaczenie postępu biologicznego w produkcji zbóż.
  3. Jacek Bąkowski z Agencji Nasiennej w Warszawie przedstawił zasady  korzystania z odstępstwa rolnego.
  4. Jacek Kalwa z MODR Oddział Poświętne zainteresował uczestników plonowaniem zbóż na poletkach doświadczalnych
  5. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie.
  6. Sponsorzy konferencji

Tekst: Jacek Kałwa

Zdjęcia; Bożena Chądzyńska

MODR Oddział Poświętne w Płońsku