Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

 

W nawiązaniu  do informacji przekazanych przez CDR Brwinów Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa organizuje konferencję nt: „Wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego - biogazownie rolnicze” (finansowanie, budowa i eksploatacja).

Organizatorzy zapraszają  na I Konferencję Sadowniczą na Ziemi Chynowskiej,  która odbędzie się 22 lutego 2012 roku w Chynowie, w załączniku plakat dot. imprezy

Środki chemiczne w IO powinny być stosowane w ostateczności, po wyczerpaniu możliwości alternatywnych metod ochrony w zwalczaniu agrofagów. W obecnej technologii upraw sadowniczych są powszechnie akceptowane, chociaż traktowane jako ,,zło konieczne‘’, bez którego bardzo trudno uzyskać dobrej jakości plony zapewniające opłacalność produkcji.

Zapraszamy młodzież do udziału w XI Targach Edukacyjnych, zorganizowanych  pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”, które odbędą się ww Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym w Płońsku dnia 1 marca 2012 r. …….

„Zapraszamy wszystkich rolników produkujących zarówno metodami konwencjonalnymi jak i ekologicznymi na konferencję pt.· „Efektywne mikroorganizmy w gospodarstwie ekologicznym i ochronie środowiska”, która odbędzie się 5 marca 2012 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 1 marca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie MODR O/Płock, ul. Zglenickiego 42D.Zapraszamy do udziału rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami z terenu powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 17 lutego 2012 r.  do pracowników Terenowych Zespołów Doradczych lub bezpośrednio do Oddziału w Płocku, Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, tel. 24 262 97 72, 365 49 13.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku uprzejmie informuje , że organizuje szkolenie z zakresu obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.
Szkolenie odbędzie się w dniach 01-03.02.2012r. w Oddziale Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11
Początek szkolenia  01.02.2012r. o godz. 10.00. Koszt szkolenia 246,00 zł /osoby .
Zapisy i szczegółowe informacje  u  Marii Kacprowskiej (tel. (23) 663 07 30, 662 28 47)

Zapraszamy na VIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego do  Oddziału Poświętne, 21-22 lutego 2012r.W tym roku tematem będzie „Gospodarowanie w warunkach narastającego ryzyka”