Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A
MODR Oddział Siedlce organizuje w dniach 20-22maja 2011r szkolenie z zakresu obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin .
Informacje - zapisy Witold Kąkol tel 025 6400923
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zapraszają na XVIII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczośc

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zapraszają na XVIII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, które odbędą się 8 maja 2011 r. w godz. 9.00-17.00 na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Głowackiego w Sochaczewie.


Wyśmierzyce są najmniejszym miasteczkiem Polski ? żyje tu 982 mieszkańców. Leżą 11 km na zachód od powiatowych Białobrzegów, na prawym tarasie nadzalewowym Pilicy. Są tu szkoła podstawowa, gimnazjum, bank, ośrodek zdrowia, piekarnie, zakład przetwórstwa owoców oraz biblioteka.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza producentów trzody chlewnej na konferencję poświęconą tematyce produkcyjności macior, która odbędzię się 29 marca 2011r."

Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:

  • budynki inwentarskie,
  • budynki magazynowe i gospodarcze,
  • budynki mieszkalne,
  • inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska.


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach i Miasto Siedlce serdecznie zapraszają Państwa Firmę do udziału w imprezie „V Wiosna na polu i w ogrodzie",

W dniach 24 – 25 lutego 2011 roku w Poznaniu odbędzie się kolejna – już siódma konferencja z cyklu „Dni Przedsiębiorcy Rolnego”