Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Prawidłowa gospodarka pasieczna zgodna z kodeksem dobrej praktyki rolniczej”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W niedzielę, 24 września br. przy siedleckim Amfiteatrze (ul. E. Wiszniewskiego) odbędą się, już po raz kolejny, Siedleckie Targi Miodu.

20 września 2017 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 6 odbędzie się konferencja pn. „Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”. W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja podmiotów społecznych oraz gospodarczych funkcjonujących w obszarze kreowania walorów Ziemi Siedleckiej. Organizatorem konferencji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Miasto Siedlce. Otwarcia dokonają: Wojciech Kudelski – prezydent Sielec oraz Hubert Pasiak – prezes  LGD Ziemi Siedleckiej. Partnerem konferencji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Serdecznie zapraszamy!

XIX Dni Kukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego oraz ogólnopolska prezentacja odmian, odbędą się 1 października 2017 r. w Skrzelewie,  gm. Teresin, pow. sochaczewski.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce po raz 11 organizuje Kurpiowskie Targi Rolnicze. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 17 września. W roku bieżącym imprezę honorowym patronatem objął wojewoda mazowiecki.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Zarządzanie gospodarstwem rolnym”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce organizuje konkurs „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza”. Celem konkursu jest identyfikacja, promocja i upowszechnianie najlepszych tradycyjnych produktów  żywnościowych Wschodniego Mazowsza,  popularyzacja i poszerzenie Listy Produktów Tradycyjnych  oraz aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza do udziału w „XXV Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej”, która odbędzie się 26 października 2017 r. w godz. 10:00-15:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym ośrodka przy ul. H. Sienkiewicza 11.