Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir    
A A A

Zapraszamy do udziału w imprezie „IX WIOSNA NA POLU I W OGRODZIE" 19 kwietnia br., na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział  Siedlce, ul. Kazimierzowska 21. Więcej szczegółów poniżej w informacji pod nazwą "Wiosna w Siedlcach".

MODR Oddział Siedlce we współpracy z Miastem Siedlce serdecznie zapraszają do udziału w imprezie pn. „IX WIOSNA NA POLU I W OGRODZIE". Serdecznie zapraszamy także Firmy. 

MODR Oddział Bielice, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zapraszają na XXII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. 

XI edycja konferencji Kobieta Przedsiębiorcza w UE zatytułowana jest Produkty Mleczarskie i Zdrowie. Odbędzie się 6 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjno – Konferencyjnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

    3 marca 2015 r. (wtorek) w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11 o godzinie 10.00, nastąpi otwarcie Targów Edukacyjnych pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”.

        26 lutego o godz. 10:00, MODR Oddział Płock organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej w siedzibie MODR O/Płock, ul. Zglenickiego 42 D.

MODR Oddział Poświętne zaprasza 10 lutego na konferencję pt. Prawidłowa uprawa ziemniaka. Uczestnicy  spotkania  otrzymają kompendium wiedzy na temat prawidłowej uprawy ziemniaka, poznają najnowsze osiągniecia nauki w tym zakresie, potwierdzone badaniami prowadzonymi przez naukowców z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Oddział w Jadwisinie, a także zapoznają się z aktualną ofertą handlową firm ziemniaczanych.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, rozpoczynają realizację projektu w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Ostrołęka i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pn.„Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”, które odbędzie się 15 października 2014 r. (środa) w godzinach 10.00-14.10 przy ul. Stacha Konwy 3a (Restauracja „Kwadrans”) w Ostrołęce.

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych tj.82% szkół podstawowych w Polsce) czyli o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok.95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego.