Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

„Przetwórstwo owocowo - warzywne na poziomie gospodarstwa, obszarem partnerstwa do współpracy w ramach PROW na lata 2014-2020” – na konferencję pod tym hasłem 22 listopada do Gąbina zaprosił rolników, producentów żywności, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych MODR Oddział Płock.

Po powitaniu gości przez Wojciecha Banaszczaka –dyrektora MODR Oddział Płock, rozpoczęły się wykłady. O wspieraniu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie na obszarach wiejskich oraz aktywizacji potencjalnych partnerów mówił Adam Ptak z MODR Warszawa. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na znaczenie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, która tworzy płaszczyznę współpracy naukowców, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na wsi, ułatwia tworzenie i funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami sektora rolno spożywczego. Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji w zakresie realizowanych projektów dotyczących wsi.

Z kolei szanse i zagrożenia produkcji wysokiej jakości soków owocowych oraz innowacyjnych produktów typu smoothie omawiał dr inż. Jarosław Markowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dr hab. Dorota Konopacka profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zajęła się innowacyjnymi produktami i technologią suszenia, które są szansą rozwoju małego przetwórstwa. W przetwórstwie na małą skalę, pani profesor zalecała stosowanie tzw. technologii minimalnego przetwarzania, polegającej na zastosowaniu takich sposobów obróbki, które umożliwiają otrzymanie produktów częściowo lub całkowicie przygotowanych do bezpośredniego spożycia.

Prof.hab. Zbigniew Dolatowski z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie omawiał innowacyjne technologie przetwarzania wybranych produktów i zastosowanie nowoczesnych urządzeń w przetwórstwie.

Cykl wykładów zakończyła Ewa Dąbrowska-Jastrzębska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie omówieniem rolniczego handlu detalicznego a konkretnie wymagań formalnych, prawnych i higienicznych w przetwórstwie.

Konferencja organizowana była w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w konferencji.

 

Tekst: Jadwiga Przedpełska

MODR Oddział Płock- ROW