Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

W przededniu najcięższych prac, które czekają rolników - nie można zapomnieć o sprawach najważniejszych. O bezpieczeństwie własnym i dzieci towarzyszących rolnikom przy pracy. W ostatnim numerze „Wsi Mazowieckiej” przypominał o tym Sławomir Piotrowski dyrektor MODR Warszawa, pisząc m.in.:…

Początek wiosny to czas w którym gwałtownie rośnie liczba pożarów spowodowanych wypalaniem traw na łąkach, roślin na nieużytkach czy terenach przydrożnych.

Analizując źródła fachowe można dojść do wniosku, że przemysł rolno-spożywczy jest bardzo energochłonny, a racjonalne wykorzystanie wyprodukowanej energii pozwala zminimalizować straty. W przetwórstwie rolno-spożywczym występują duże strumienie ciepła odpadowego w procesach technologicznych. Energia odpadowa daje ogromne potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez zastosowanie pomp ciepła.

Kolebką programu Leader jest Francja, gdzie wdrożono go w roku 1991. Nazwa Leader jest skrótem francuskiej nazwy programu Liaison Entre Actions de Development de l’Economie Rurale, która oznacza związki między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego wsi. Francuzi zabiegają o wieloaspektowy rozwój wsi nie tylko jako miejsca produkcji rolnej, ale i innych gałęzi gospodarki.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już dwukrotnie ogłosiła nabór na operacje typu „Premia dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

   Nowy PROW, tak jak poprzedni, oferuje możliwość pozyskania dodatkowych płatności dla beneficjentów (rolnik/zarządca), ale wiąże się to z dodatkowymi wymogami, zobowiązaniami i prowadzeniem niezbędnej, dodatkowej dokumentacji. Każdy producent rolny czy zarządca, który dobrowolnie uczestniczy w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym lub ekologicznym ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej czy ekologicznej. 

   Kolektory słoneczne sprawiają, że inaczej dziś patrzymy na Słońce. Położenie geograficzne naszego kraju zapewnia około 1400-1900 godzin słonecznych rocznie, co oznacza możliwość uzyskania kilku tysięcy kWh bezpłatnej energii. Ilość energii, którą uzyskujemy z instalacji solarnej, zależy jednak od kilku czynników - tych samych dla systemów zbudowanych w oparciu o kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne. Niestety, rozłożenie tej wartości jest nierównomierne, gdyż najwięcej promieni słonecznych dociera do powierzchni wiosną i latem.  

Rolnicy posiadający gospodarstwa, a w szczególności trwałe użytki zielone, położone na obszarach NATURA 2000, będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.  Uruchomienie tego poddziałania planowane jest na I kwartał 2017 roku.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Są to piętnaste i szesnaste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a dwunaste i trzynaste w roku 2016.

Zapraszamy na drugą edycję konferencji „Nowoczesna produkcja mleka”, która odbędzie się 6 września w Podborzu koło Ostrowi Mazowieckiej w Dworku Nad Stawem przy ul. Zambrowskiej 43. Organizatorem konferencji jest redakcja miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl