Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zakończył kolejny z pięciu cykli organizowanych w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim na lata 2014-2015 w 2014 roku pod nazwą „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym z uwzględnieniem promocji własnych produktów”.

Obejmował on cztery konferencje:

13 listopada w Studzieńcu, 19 listopada w Chodowie, 26 listopada w Radomiu,
27 listopada
w Korytowie. Konferencje poruszały temat „Zarządzanie gospodarstwem rolnym przy wykorzystaniu środków PROW 2014-2020”.

Wykładowcami lub prelegentami kolejnych tematów podczas 4 konferencji byli: Grażyna Nachtman i Monika Bocian z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Zakład Rachunkowości Rolnej; Radosław Lewandowski - Lepak – ekspert Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Witold Lorek – z-ca dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Warszawie, Elżbieta Wojciechowska – Lipka broker ubezpieczeniowy, Tomasz Pachocki -przedstawiciel mazowieckiego Oddziału ARiMR, Małgorzata Racka z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Jacek Sadoch główny specjalista Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Marzena Komar kierownik BP ARiMR Siedlce, Tomasz Wielgosz główny specjalista BP ARiMR, Barbara Michalczyk - główny specjalista Wydziału Ubezpieczeń, Anna Gajowniczek - specjalista ds. prewencji KRUS Placówka Terenowa Siedlce oraz Sylwester Kisieliński - prezes Zarządu „Jabłka Siedleckiego”.

Od strony organizatorów w spotkaniach uczestniczyli także Andrzej Kamasa dyrektor MODR Warszawa i Agata Sosińska – zastępca dyrektora MODR.

Dojście do efektywnych rozwiązań i doskonałych rezultatów oraz metody pozyskiwania rynków zbytu dla własnych produktów omówili praktycy - Maria Słabkowska, Leszek Smoleński, Tomasz Bankiewicz krajowy Mistrz Agroligi z 2013 roku, firma GAJM z Wygody - specjalizująca się w produkcji pszczelarskiej oraz Maria i Wojciech Walczakowie z Radziejowic, którzy unowocześnili swoje gospodarstwo korzystając ze środków PROW 2007-2013 z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W konferencji w Korytowie wzięli udział także przedstawiciele lokalnej prasy: redaktor Tadeusz Sułek z „Życia Żyrardowa” i Justyna Napierała współpracująca z gminnymi gazetami np. „Nasza Gmina Radziejowice” i TVP.

Konferencje dostarczyły rolnikom i mieszkańcom terenów wiejskich biorącym udział w spotkaniach informacji dotyczących możliwości rozwinięcia działalności gospodarczej. Wykładowcy w sposób bardzo dostępny i klarowny tłumaczyli kwestie prawne związane z dofinansowaniem w latach 2014-2020 i ubezpieczeniami gospodarstw rolnych. Z zainteresowaniem przyjęto wiadomości dotyczące zmian przy ubieganiu się o płatności obszarowe w 2015 roku oraz możliwości wsparcia działalności rolniczej.

z logo modr

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

OPR.WA