Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zakończył rozpoczęty w wrześniu cykl konferencji pod nazwą „Rozwój obszarów wiejskich”. Cykl organizowany był w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim na lata 2014-2015 w 2014 roku i obejmował trzy konferencje: 9 września w Płocku, 3 października w Radzyminie oraz 3 grudnia w Siedlcach.

Pierwsza z nich poruszała sprawy związane z tematem „10 lat Wspólnej Polityki Rolnej i nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich – PROW 2014 - 2020”. Goście kolejnych konferencji koncentrowali się na dyskusjach związanych z tematami: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dofinansowanie w latach 2014-2020” oraz „Kobieta przedsiębiorcza w Unii Europejskiej”. Ponieważ spotkanie w Płocku stanowiło inaugurację 5 cykli tematycznych, omawianych podczas 27 konferencji na terenie województwa mazowieckiego, gościem specjalnym wydarzenia był Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego. Marszałek w inauguracyjnym wykładzie omówił wpływ PROW 2007 -2013 na rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu.

Wykładowcami lub prelegentami podczas 3 konferencji byli: Katarzyna Bańkowska z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Radosław Lewandowski-Lepak z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Andrzej Różycki – dyrektor Terenowego Oddziału ARR w Warszawie, Marcin Podgórski – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Sławomir Wyrzykowski – wicedyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Marzena Gadomska - kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR, Tomasz Pachocki - Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR, Jacek Sadoch - główny specjalista Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Grzegorz Cetner -  Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, Oskar Wysocki - Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu.

Od strony organizatorów w spotkaniach uczestniczyli także Andrzej Kamasa dyrektor MODR Warszawa, Agata Sosińska – zastępca dyrektora MODR i Wojciech Banaszczak - dyrektor MODR Oddziału Płock, Marek Niewęgłowski - dyrektor MODR Oddziału Siedlce oraz  przedstawiciele miejscowych władz samorządowych.Prezentację dobrych praktyk PROW 2007 – 2014 przedstawili rolnicy: Lech Dąbrowski, Rafał Kowalewski, Paweł Jaworski, Jadwiga Przedpełska – Prezes Stowarzyszenia LGD, Ewa i Cezary Rosa, Marta i Grzegorz Kmiołek, Barbara Kuligowska- Roman, Emilia Borysiak, Anna Szpura, Joanna Lutkiewicz, Ewa Borkowska oraz Wiesława Filipiuk i Henryka Adameczek ze Stowarzyszenia Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem.

Wachlarz tematów poruszanych na poszczególnych konferencjach był bardzo szeroki od efektów wykorzystania funduszy PROW 2007-2013 do perspektyw rozwoju obszarów rolniczych w kontekście PROW 2014 -2020. Mówiono o płatnościach bezpośrednich po 2014, mechanizmach wsparcia sektora owoców i warzyw dotkniętego rosyjskim embargiem, modernizacji gospodarstw rolnych PROW 2007- 2013 w świetle nowelizacji rozporządzenia. Nie zabrakło także dyskusji o Projektach Płatności Bezpośrednich i PROW w latach 2014-2020.

 

OPR. WA