Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Informacja ważna dla osób przymierzających się do nabycia kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełniania. Szczególnie zaś dla beneficjentów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem działania „Premia dla młodych rolników”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (organ prowadzący dla 45 Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego), przypomina, że od 1 września 2012 roku na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty, w szkołach zawodowych (w tym również w szkołach rolniczych), rozpoczęło się wdrażanie nowych rozwiązań obejmujących m.in. klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, która wprowadziła podział zawodu na kwalifikacje, a także możliwość odrębnego potwierdzenia każdej kwalifikacji poprzez wewnętrzny egzamin.

W miejsce likwidowanych szkół dla dorosłych wprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Ukończenie kursów i zdanie egzaminów w zakresie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły (potwierdzającym odpowiedni dla danego zawodu poziom wykształcenia) uprawnia do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie zawodowe realizowane zarówno w szkole jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzone jest w oparciu o tę samą podstawę programową kształcenia w zawodach. W konsekwencji osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe zdają taki sam egzamin bez względu na miejsce nauki (kurs czy szkoła).

 

W załączeniu:

1. Wykaz Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez MRiRW

2. Wykaz Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez MRiRW

 

 

Źródło: MRiRW