Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

7 listopada w Klwowie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizował szkolenie pt. „Możliwości uprawy warzyw przed i poplonowych w uprawie głównej papryki dzięki zastosowaniu innowacyjnych konstrukcji tuneli foliowych z podwójną pompowaną warstwą folii przedłużających cykl produkcji”.

Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem szkolenia było poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach działania „Współpraca”, a także zachęcanie oraz przygotowanie rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców, doradców rolniczych - do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych.

W szkoleniu uczestniczyło 65 osób. Temat uprawy warzyw przed- i poplonowych w produkcji papryki tunelowej przedstawiła dr Agnieszka Stępowska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Rolnicy zapoznali się szczegółowo z gatunkami które można uprawiać bardzo wczesną wiosną, przed uprawą papryki oraz późną jesienią - po uprawie papryki. Dr Maria Rogowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach omówiła wyczerpująco ochronę warzyw pod osłonami. Uczestnicy szkolenia poznali sposoby takiego planowania następstwa roślin po sobie, aby presja chorób i szkodników na dana uprawę była minimalna. Ponieważ głównym tematem szkolenia były innowacje, nie mogło zabraknąć prezentacji na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Temat omówiła Magdalena Kowalewska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Przedstawiła zadania i cele SIR. Ostatni wykład poprowadził Ireneusz Drozdowski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Łącząc ze sobą wiedzę przekazaną przez przedmówców omówił działanie „Współpraca” jako możliwość wykorzystania najnowszych technologii i osiągnięć nauki, we współpracy z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych przy wsparciu finansowym ze środków unijnych.

Drugą częścią szkolenia były warsztaty terenowe w gospodarstwie Marcina Bednarka w Grabowej. Producent udostępnił do zwiedzania nowoczesne pompowane tunele foliowe i udowodnił uczestnikom szkolenia, że możliwe jest przeniesienie „nauki do praktyki” i że w jego przypadku zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji warzyw pod osłonami sprawdziło się w 100%.


__
F O T O R E L A C J A__

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Janiec
MODR Oddział Radom