Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

14 listopada spotkaliśmy się w Zbuczynie, aby poruszyć temat żywienia bydła i przedstawienia innowacyjnej alternatywny w przygotowaniu i zadawaniu pasz.

Konferencja odbyła się w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Głównym celem konferencji było poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach działania "Współpraca".

Do partnerstwa i współdziałania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zachęcała Magdalena Kowalewska z MODR Warszawa. Ireneusz Drozdowski broker z Centrum Doradztwa Rolniczego omówił zasady tworzenia grup operacyjnych pod kątem wymagań obowiązującego rozporządzenia. Przedstawił możliwości, jakie stwarza przed rolnikami PROW

2014-2020 w zakresie wdrażania innowacji i rozwiązywania problemów mazowieckiej wsi dzięki najnowszym osiągnięciom nauki.

Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz omawiając temat prawidłowej gospodarki nawozami mineralnymi i organicznymi na użytkach zielonych oraz wpływ jakości pasz objętościowych na efekty produkcyjne w chowie bydła mlecznego poruszył największe problemy zgromadzonych słuchaczy. Wpływ żywienia krów mlecznych na wydajność produkcyjną i jakość mleka oraz Innowacyjne rozwiązania w oborze w żywieniu bydła mlecznego omówił słuchaczom dr inż. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zwieńczeniem konferencji była wizyta w gospodarstwie rolnym Kamili i Dariusza Chromińskich, w którym zastosowano innowacyjny system do przygotowania i zadawania paszy. O całej instalacji, zasadach użytkowania, a także praktyczne działanie urządzenia przedstawił Michał Wojno z EuroMilk.

Konferencja była przedstawieniem działania "Współpraca", jako kooperacji przedstawicieli nauki, praktyki i doradztwa oraz stanowiła pomoc i pomogła w odpowiedziach na problemy producentów bydła mlecznego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i czynny udział w konferencji.

Tekst i zdjęcia:

Magdalena Kowalewska MODR Warszawa

Bożena Głuchowska  MODR Oddział Siedlce

__F O T O R E L A C J A__