Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca.

Od 19 stycznia do 2 lutego 2018 r. można składać wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia należy składać na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca. O dotrzymaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data jego WPŁYWU do Agencji.

__W I Ę C E J   I N F O R M A C J I__

AKŹródło: www.arimr.gov.pl