Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Od 3 do 5 września br. w organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wyjeździe studyjnym do Ziołowego Zakątka w Korycinach uczestniczyło 50 osób: rolników, doradców MODR, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz przedsiębiorców.

18 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku – Lipiny 30 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje szkolenie, którego tematem będą „Innowacyjne metody uprawy truskawek”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji wyjazdu studyjnego w ramach operacji: „Technologia produkcji olejów roślinnych innowacyjnym metodami” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Poszukując nowych kierunków rozwoju gospodarstwa, warto pomyśleć o ziołach. Najsilniejszym argumentem potwierdzającym słuszność naszej propozycji jest „Ziołowy Zakątek” w Korycinach - sielskie gospodarstwo ekologiczne położone na czystych i pięknych terenach, gdzie wciąż żywa jest tradycja zielarska, gdzie rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości .

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do dwóch nowych grup fokusowych:

Planujesz aplikować o środki w ramach działania „Współpraca”? Inicjujesz utworzenie Grupy Operacyjnej EPI? Chcesz wdrażać innowacje w rolnictwie? Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu „Partnerstwo dla rozwoju II” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dz. U. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

27 lutego br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca.

Działanie „Współpraca” jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego celem jest wspieranie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI (Europejskie Partnerstwo Innowacji), zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, organizacje pozarządowe, podmioty doradcze. Planowane przez grupy projekty powinny prowadzić do opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych: