Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).

logo sir

 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty, a jej uczestnikami mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

18 kwietnia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, podczas którego odbyła się dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017. Trzyczęściowy projekt planu został zaakceptowany przez Grupę Roboczą, jedynie konkurs na operacje do realizacji w Planie Operacyjnym w części Jednostki Centralnej pozostał nierozstrzygnięty.

W dniach 23 i 24 marca br. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczył w zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla pracowników wykonujących zadania na rzecz SIR.

Cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na portalu Facebook.

16 listopada w na terenie MODR Oddział Radom odbyło się spotkanie informacyjno-aktywizujące w ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie mazowieckim. Otworzył je Wojciech Rzewuski - zastępca dyrektora MODR Warszawa. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszarów wiejskich, potencjalni partnerzy SIR, rolnicy, przedstawiciele samorządów oraz jednostek pozarządowych zainteresowani współpracą na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

16 listopada br. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje w Oddziale Radom, ul. Chorzowska 16/18 „spotkanie informacyjno-aktywizujące w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie mazowieckim”.

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR):