Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczął realizację projektu pt. „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”, którego celem jest:

  • Wprowadzenie nowego produktu turystycznego – geocaching, stanowiącego rodzaj gry terenowej, polegającej na odkrywaniu „geocachy” – skrytek za pomocą GPS.
  • Wydanie broszury informacyjnej „Geocaching innowacyjna formą produktu turystyki wiejskiej na Mazowszu” dla potencjalnych beneficjentów projektu.
  • Wydanie katalogu „Turystyka wiejska na Mazowszu” zawierającego ofertę turystyczną 250 obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki, współpracujących z MODR Warszawa.
  • Rozszerzenie składników oferty turystyki wiejskiej na Mazowszu o oznakowanie i opisanie w formie elektronicznej 7 tematycznych szlaków turystycznych, obejmujących cenne turystycznie miejsca np. zabytki historyczne, muzea, pomniki przyrody. Do ich odkrywania będą służyły „geocache” – skrytki.

logotypRPOWM

  • Hasło programu - dla rozwoju Mazowsza
  • Nazwa projektu „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”,
  • Wartość projektu: 423 366,00 PLN, wartość dofinansowania: 359 861,10 PLN
  • Wydatek współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
  • Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu

 

Co to jest geocaching ?

Geocaching narodził się w Ameryce w 2000 r., kiedy to pasjonat sprzętu GPS, Amerykanin Dave Ulmer ukrył w lesie wiadro, które wypełnił różnego rodzaju przedmiotami mającymi zachęcić innych do poszukiwań i podał jego współrzędne na grupie dyskusyjnej użytkowników GPS. Ludzie znajdowali pojemnik i dzielili się swoimi przeżyciami na wspomnianej grupie dyskusyjnej. Zainspirowani pomysłem kolejni entuzjaści zaczęli umieszczać swoje skrytki i publikować do nich współrzędne. Tak narodziły się zalążki geocachingu.

Słowo "cache" w języku angielskim to skrytka, kryjówka, schowek i nawiązuje do ukrywanych niegdyś skarbów przez piratów, złodziei, uciekinierów. Przedrostek "geo" (ziemia) oznacza po pierwsze globalny charakter tej zabawy jak również analogię do geografii, czyli nauki o rozmieszczeniu zjawisk na kuli ziemskiej. Zlokalizowanie pojemnika geocache jest możliwe dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych. Słowem „geocache” określa się ukryty pojemnik przeznaczony do szukania. Oprócz angielskiego słowa "geocache" w Polsce stosuje się wymiennie takie nazwy jak "skrzynka", "skrytka" albo "kesz".

Umieszczanie skrytek dla jej samego znalezienia według współrzędnych na dłuższą metę staje się nudne, stąd ich autorzy starają się je urozmaicić i zachęcić poszukiwaczy do odwiedzenia ich schowka. Najczęściej zakłada się skrytki w atrakcyjnych turystycznie miejscach (zabytki, przyroda, historia). Bardzo ważny jest pomysł na zamaskowanie skrytki. Skrytki mogą być różnej wielkości – od malutkich pojemniczków mniejszych od naparstka po olbrzymie skrzynie mogące z powodzeniem pomieścić człowieka. Im więcej pomysłowości tym skrytka lepiej oceniana przez innych. Czasami znalezienie końcowej skrzynki poprzedzone jest wykonaniem określonych zadań – np. zebranie informacji z innych miejsc lub rozwiązanie zadań logicznych. Niektóre mogą być prawdziwymi wyzwaniami i zabierać nawet kilka miesięcy zanim poszukiwacz odnajdzie końcową skrytkę. Zawsze jednak odnalezienie finałowego pojemnika odbywa się na podstawie współrzędnych geograficznych co wyróżnia geocaching od innych zabaw terenowych.

Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci.

Aby zostać uczestnikiem gry trzeba założyć konto na jednym z ogólnodostępnych i bezpłatnych serwisów internetowych. Największym i najbardziej popularnym serwisem geocachingowym na świecie jest serwis geocaching.com, który rozpoczął działalność w 2000 roku. Na serwisie można założyć darmowe konto, które umożliwia poszukiwanie oraz zakładanie skrzynek.

Przygotowaną i umieszczoną w terenie skrytkę należy zarejestrować w serwisie, za pośrednictwem założonego wcześniej konta użytkownika. Opis skrytki powinien być na tyle ciekawy, żeby mógł zainteresować innych goecacherów do jej odwiedzenia.

Od chwili, gdy umieścimy skrytkę, zobowiązani jesteśmy do nadzorowanie jej i terenu wokół. Będzie to wymagało wizyt w miejscu ukrycia za każdym razem gdy pojawi się jakiś problem. Jeżeli np. okaże się, że poszukiwanie skrytki przez innych geocacherów spowodowało dewastację otoczenia, należy usunąć lub przenieść skrytkę w inne miejsce, nie zapominając o stosownych informacjach w jej opisie na stronie internetowej.

„Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”- założenia projektu MODR 

Projekt pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie rozproszonego potencjału turystycznego, drzemiącego w regionie mazowieckim, szczególnie w tzw. małych ojczyznach, zapomnianych prowincjach, obszarach i miejscowościach o silnej tożsamości społecznej lecz niewielkim potencjale gospodarczym. 

 

Celem projektu jest:

Wprowadzenie nowego produktu turystycznego – geocaching, stanowiącego rodzaj gry terenowej, polegającej na odkrywaniu „geocachy” – skrytek za pomocą GPS.

Wydanie broszury informacyjnej „Geocaching innowacyjna formą produktu turystyki wiejskiej na Mazowszu” dla potencjalnych beneficjentów projektu.

Wydanie katalogu „Turystyka wiejska na Mazowszu” zawierającego ofertę turystyczną 250 obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki, współpracujących z MODR Warszawa.

Rozszerzenie składników oferty turystyki wiejskiej na Mazowszu o oznakowanie i opisanie w formie elektronicznej 7 tematycznych szlaków turystycznych, obejmujących cenne turystycznie miejsca np. zabytki historyczne, muzea, pomniki przyrody. Do ich odkrywania będą służyły „geocache” – skrytki.

Geocaching

Więcej na stronie www.geocaching.com

Danuta Arcipowska, MODR Warszawa

Geocaching

Umowę o dofinansowaniu projektu podpisali członkowie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Wiesław Raboszuk, a w imieniu MODR - zastępca dyrektora Wojciech Rzewuski.   

Autorem zdjęcia jest Agnieszka Niedźwiedzka - Pazio

 

OPR.WA